بیماری تب, مقاله در مورد تب, تحقیق در مورد تب, انواع تب, اندازه گیری دمای بدن, مکانیسم پاسخ التهابی, عوامل ایجاد کنندهٔ تب, فواید تب, درمان تب, تب در نوزادان