مقاله

اشتراک گذاشته شده با :

مقاله

مقاله ای صوتی پیش کش به افرادی که اضافه وزن دارند
مقاله ای صوتی پیش کش به افرادی که اضافه وزن دارند
دانلود فایل صوتی مقاله   من اضافه وزن بالایی دارم ، آخرین باری که BMI خود را چک کردم 28.6 بود  و تقریبا بیشتر عمرم را در حال جنگیدن با چاقی بودم. اما سال پیش کاری کردم که هرگز فکرش را نمی کردم انجام دهم: بیخیال کاهش وزن شدم. مدتی سردرگم بودم و نمی دانستم باید چکار کنم چند باری هم به سراغ رژیم های عجیب و غریب رفتم اما دوباره رهایشان کردم…

خواندن این مقاله و تغییر طرز فکر شما فقط ۱دقیقه طو
خواندن این مقاله و تغییر طرز فکر شما فقط ۱دقیقه طو
فرقی نمی کند که تغییر در چه زمان و مقطعی برای شما اتفاق بیفتد. مهم این است که تغییر به بهسازی و پیشرفت زندگی شما کمک کند. در این نوشتار یک داستان کوتاه را با هم می خوانیم به تغییر طرز فکر شما در یک دقیقه کمک می کند.با ما همراه باشید: ۲ مرد که شدیدا بیمار بودند هر دو در یک اتاق بیمارستان بستری بودند…
نگاهی به مقاله ی «مدارک از یاد رفته»
نگاهی به مقاله ی «مدارک از یاد رفته» اشاره   در مقاله «مدارک از یاد رفته» نویسنده ی محترم مقاله، در گزارش آراء ونزبرو و مینگانا درباره ی جمع قرآن، برخی از دیدگاه های آن دو را درباره ی عدم تدوین متن رسمی قرآن تا قرن دوم هجری، بدون نقد رها کرده و پاسخی روشن و استوار به آن دو نداده است. شاید نویسنده تصور کرده که مقاله وی پاسخی بر این ادعاها است، در حالی که حقیقت چنین نیست و مجموعه ادله ارائه شده ایشان نهایت وجود نسخه های مکتوب از قرآن تا قرن اول هجری را گزارش می کند اثبات کننده جمع…
مقاله ای علیه نظم سکولار...
مقاله ای علیه نظم سکولار...
جان میلبانک در این مقاله، فلسفۀ تاریخ منبعث از «سنت آگوستین» را مطلوب ترین روایت مسیحی از رستگاری، برای نقد اجتماعی مسئلۀ اصالت فرد یا جمع می داند که مسئلۀ مبتلابه جامعه شناسی در جهان امروز است....