فرقی نمی کند که تغییر در چه زمان و مقطعی برای شما اتفاق بیفتد. مهم این است که تغییر به بهسازی و پیشرفت زندگی شما کمک کند. در این نوشتار یک داستان کوتاه را با هم می خوانیم به تغییر طرز فکر شما در یک دقیقه کمک می کند.با ما همراه باشید: ۲ مرد که شدیدا بیمار بودند هر دو در یک اتاق بیمارستان بستری بودند…